ஸ்கிரிப்டிக் தொகுப்பகம்

  • பிப்ரவரி 11, 2023
blog-image

திரைப்படம் அல்லது தொடருக்கு ஏற்ற திரைக்கதையை எங்கள் நிபுணர் குழு தேர்வு செய்து, தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏற்றவாறு கவனமாக ஆய்வு செய்கிறது.

ஒரு திரைக்கதை தேர்வு என்பது ஸ்கிரிப்டிக்கில் தொடர்ந்து பின்பற்றப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும், இதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டையும் தயாரிப்பாளர்கள் ஒப்பமிடுவதற்கு முன் அதன் திறன், பொருத்தம் மற்றும் உண்மைத் தன்மையை மதிப்பிடுவதற்குப் பல சுற்றுகளில் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. குழுவால் மதிப்பிடும் செயல்பாட்டின் போது, திரைக்கதை மாற்றுவதற்கான பல பரிந்துரைகள் திரைக்கதை எழுத்தாளர்களுடன் கலந்தாலொசிக்கப்படும். மற்றும் திரைக்கதையை மேம்படுத்த உதவும் எதுவாக இருந்தாலும், அவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, திரைக்கதையில் பொருத்தமாக இணைக்கப்படும்.

திரைக்கதை எழுத்தாளர் எவ்வளவு எளிதில் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதைக் பொருத்தும், தேவையான மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துவதைப் பொறுத்தும், திரைக்கதையைத் தயாரிப்பாளர்களின் விற்பதற்கு ஏற்ற வகையிலும் மாற்றியமைக்க, திரைக்கதை தொகுப்பு செயல்முறை இரண்டு வாரங்கள்முதல் சில மாதங்கள் வரை ஆகலாம்.

திரைக்கதை முழுவதும், குழுவில் உள்ள அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, உறுதியளிக்கப்பட்டால் மட்டுமே தயாரிப்பாளர்களுடன் இணைந்து திரைக்கதை செய்ய ஸ்கிரிப்டிக் குழு ஒப்புதல் அளிக்கும்.

Scriptick

Vetri Maaran, Director

“It is the golden age of a screenwriter. In this era, if a script writer, has the content, potential and patience to sit and write, he will be rewarded”

Scriptick

Richard E. Grant

“Ensure that your script is watertight. If it’s not on the page, it will never magically appear on the screen.”

Scriptick

Mysskin, Director-Actor

“If there are specialized screenplay writers in Tamil, I can make 4 films a year”

Scriptick

Mel Brooks

“Everything starts with writing. And then to support your vision, your ideas, your philosophy, your jokes, whatever, you’ve gotta perform them and/or direct them, or sometimes just produce them.”

Scriptick

David Lean

“I’m first and foremost interested in the story, the characters.”

Scriptick

Jessica Raine

“For any role, I pretty much always go to the script, first and foremost.”

Scriptick

Vincente Minnelli

“It’s always the story that interests me.”